Ayurveda’ya Göre Doşalar(beden tipleri) ve Yakalanmaya Eğilimli Oldukları Hastalık ve Rahatsızlıklar


Ayurveda

Kadim Hint  tıbbı Ayurveda ya da Yaşam Bilimi / Bilgisi ‘ne göre evrendeki 5 elementin farklı kombinasyonlarından oluşan 3 tane insan ya da canlı tipi var. Bu tipler içlerinde farklı elementleri farklı miktarlarda bulundurur. Bunlardan ilki Vata hava ve eter elementinin kombinasyonudur. Farklı beden tiplerine sahip olan canlılar sahip oldukları beden tiplerinin içerdiği elementlerin doğal […]

12 Eylül 2019

Yoga ve Ayurveda Kardeş Disiplin


Ayurveda

“Yoga ve ayurveda iki kardeş disiplindir.” önermesini şimdilerde daha fazla duymaya başladık. Yoga ilgili bazı yazılarda bu önerme gittikçe daha fazla yer almaya başladı. Ayurveda yeni bir trend olduğu için mi, yoksa günümüz modern insanı ayurveda’yı gerçekten algılayıp hayatına geçirdi mi, ayurveda’yı aloe vera ile karıştırmayı artık bıraktı mı bilemiyorum. Ya da bir çoğu hala […]

9 Temmuz 2019

Ayurveda’ya göre Kapha


Ayurveda

Varoluşun temelindeki 5 temel elementten toprak ve suyun karışımının bedendeki tezahür halidir. Bedendeki plazma ve mukusa tekabül eder. Bedendeki anabolik hareketten yani büyüme, gelişme ve çoğalmadan sorumludur ve insanların bebeklik dönemine işaret eder. Kapha beden tipine sahip kişiler genelde ortalamanın altında uzunlukta olurlar ama nadiren uzun boylu kaphalar da bulunur. Bedenleri büyük, kilo ve su […]

9 Temmuz 2019

Ayruveda’ya göre Pitta


Ayurveda

Pitta, varoluşun temelindeki 5 elementten ateş ve suyun beraberce bedendeki haline tekabül eder. Bedendeki safra ve asittir. Her anlamda sindirim ve dönüşümü sağlar. Pitta beden tipine sahip kişiler ortalama boya ve yapıya sahiptirler. İyi bir dolaşımları, parlak, sıcak ve yağlı ciltleri vardır. Elleri ayakları sıcaktır. Gözleri keskindir ve kolay kolay bozulmaz ancak ışığa hassastır. İştahları […]

9 Temmuz 2019

Ayurveda’ya göre Vata


Ayurveda

Vata, Sanskrit dilinde hava demek ve bedendeki vata 5 element arasından eter ve havanın karışımıdır. Vata, bedende hava ve boşluk olarak var olur ve bedenin bütün sistemlerinin hareketinden sorumludur. Bedende hem azlığı hem de çokluğu sorunlara yol açar bu yüzden dengede kalması gerekir. Vata dengesi bozulunca bu bedene ve zihne bazı rahatsızlıklar olarak yansır. Vata beden […]

9 Temmuz 2019

Ayurveda Nedir?


Ayurveda

Ayurveda, kelime olarak iki kökten türeyen Sanskrit dilinde bir kelimedir. Vid, bilgi/bilim, ayus ta günlük yaşam ya da hayat döngüsü anlamına gelir. Bu bağlamda Ayurveda, günlük hayatın ve yaşam döngüsünün bilgisidir.  Yoga, Vedanta ve Vedik astrolojinin de içinde olduğu Vedik bilimlerin bir parçasıdır. Temeli kadim Hint yazıtları olarak bilinen 4 Veda’dan sonuncusu Atharva Veda’ya dayanır. […]

9 Temmuz 2019