Yama ve Niyamalar Günlük Yaşamda Nasıl Uygulanır?


Yoga / Salı, Eylül 12th, 2017

Patanjali bizim gerçek doğamızın bu 10 niteliğe doğal olarak sahip olduğunu söyler. Dolayısıyla gerçek doğamızda merkezleniyorsak bu özellikler öne çıkacaktır.

Yama ve niyamalar genelde yapılmaması ve yapılması gereken kurallar olarak tasvir edilirler. Ancak kişi eğer ayrılık algısında değilse ve kendini diğer herkes ve herşeye ilişkili görüyorsa zaten doğal olarak herkese şefkat ve merhamet ile davranacaktır ve kimseye zarar vermeyecektir. (ahimsa)

Dürüst ve doğru iletişim ve eylemin sağlıklı ilişkilerin temeli olduğunu bilecektir. (satya) Eğer yaşamda başkalarıyla bağlı hissediyorsak ve evrendeki bolluğun herkes için olduğu gibi kendimiz için de var olduğuna güvenimiz tam ise bize ait olmayana el uzatmamız ya da çalmamız mümkün değildir. (asteya) Evren ve yüksek benliğimizle bağlantılı olduğumuz zaman ne eşimizi ne de bir başkasını sadece kendi cinsel arzularımızı tatmin etmek için kullanmamız mümkün değildir. ( brahmaçarya) ve sonuncu yama bize tüm takıntılarımızı, sahte kimliklerimizi, fazlalıklarımızı bırakmamızı söylerek, bunların bize kambur oluşturmamasını telkin eder. (aparigraha)

Eğer ayrılık algısında değil ve bütünlüğümüz içinde insan olmanın en yüksek ve tam tasvirinde yaşıyorsak, saflık ve temizlik (sauça)içinde yaşıyoruzdur. Saf ve temiz bir beden, sağlıklı bir beden ve berrak bir zihne sahip olmamızı ve zor ve yıpratıcı da olsa her koşulda merkezimizde, bütünde kalıp yaşadıklarımızdan memnuniyet ve tatmin (santoşa) olmamızı sağlar. Ancak her koşulda  böylesine merkemizde kalabilmek için içimizde muazzam bir disiplin ateşi (tapas) yakmamız gerekir. Bu tapas ile hayatın karşımıza her gün yeni çıkaracağı zorlukları temizleme gücünü buluruz.Tüm bu pratikler kişinin kendi kendini fark etme becerisini (swadhyaha) geliştirir. Son olarak hayatta olup tüm bunları yapabilme gücünü hayata teslim (işvara pranidhana) olarak kutlarız.

Tüm bu yama ve niyamalar bütün olarak hayatı yaşama rehberidir ve birbirlerinden ayrı düşünülemez. Birbirlerini besledikleri gibi birbirlerinin öncül ve ardılıdırlar da aynı zamanda. Hepsi birbirleri içinde bir perspektifte ele alınıp uygulanmalıdır. Birini bütünden ayırıp tek başına uygulayamayız ya da değerlendiremeyiz. Yalan söylememek ya da doğruluk zarar vermeme ile dengelenmelidir. Bazen öyle durumlar olur ki doğruyu söylemek birini cezalandıracak ya da incitecektir. Eğer durum buysa bu sansürlenmelidir. Memnuniyet ve tatmin dolu bir hayat bizi atalet ve zevk düşkünlüğüne sürüklememelidir. Bu memnuniyet dolu hayatı disiplin ateşimizin  eşliğinde yaşamalıyız. Bunların hepsi bir diğerini dengeleyen bir konumda olmalıdır.

Biliyoruz ki, yoga pratiği odaklanmamızı bozan ve bizi yolumuzdan çıkaran şaşırtan bir sürü engel ve zorlukla dolu çok katmanlı bir yol, gelişim sürecidir.

Bu süreçte en kötü korkulamız, en derine gömülmüş yanlış inançlarımız ve bizi hayrete düşürecek kendi kendimizi sabote eden huylarımız ve travmalarımızla yüzyüze geliriz.

Yoga eğitmenleri olarak bizler bu süreçten geçtiğimiz ve bu meşakkatli yolculuğu bildiğimiz için öğrencilerimize, onların bu dönüşüm süreci içinde kendi deneyimlerimiz ışığında yardımcı olmaya çabalarız. Bizim görevimiz onların bu süreçte dönüşümlerinin sağlıklı olması için kısaca ne ateşte yanıp kül olmalarına ne de zorluklardan yılıp vazgeçmelerine izin vermeyecek bir duruşla onları desteklemektir.

Bir eğitmenin öğrencisini en iyi destekleme yolu, ona kendi yolundaki dönüşümüyle, gelişimiyle örnek olmaktır. Eğer zaten rehber eğitmen yama ve niyamaları yaşamının parçası haline getirmiş ise hem insan olmaktan doğan bazı hata ve yanlışlarını telafi edecektir hem de öğrencisine doğru bir örnek olacaktır. Rehber eğitmenin hem ilahi hem de insani varoluşu bir şekilde kendi içinde harmanlayabilmiş olması öğrencisinin gelişimine muhteşem bir ayna tutar.

Kısaca eğer yola yaşam sanatı ve bilimi olan yoga öğretmeye diye çıkıyorsak, hayatımızı buna göre yaşıyor olmalıyız. Aksi takdirde eğer sadece asana ya da pozları öğretmek istiyorsak buna başka bir ad vermeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir